Brf Släggan

Crenovagruppen har fått uppdraget att förvalta Brf Släggans fastigheter i Värnamo med start 2021-07-15. Avtalet omfattar städtjänster, yttre fastighetsskötsel, felavhjälpande underhåll samt snöröjning och halkbekämpning.

Brf Släggan byggdes 1971 och omfattar 149 lägenheter. Under året har föreningen investerat i en helt ny utomhusmiljö där bland annat gångstråk och planteringar gjorts om från grunden. Även en ny sorteringsgård har byggts för att förenkla föreningens miljöarbete.

Vi på Crenova är mycket stolta över att ha fått detta förtroende av Brf Släggan. Vi kommer nu tillsammans utveckla fastighetsskötseln på ett sätt som skapar trivsel för de boende och ökad lönsamhet för föreningen över tid.

CRENOVA - Vi underhåller din fastighet!

 

0370-30 56 00