Miljöpolicy

För Crenovagruppen är miljö- och hållbarhetsfrågor viktigt. Det påverkar hur vi arbetar och hur vi som företag vill uppfattas. Vi ska genom ett systematiskt miljöarbete bidra till att minska vårt miljöavtryck inom våra två verksamhetssegment, städning och fastighetsservice.

Vår största miljöpåverkan bedömer vi sker genom de resor, transporter och arbeten vi genomför med fordon och maskiner för att utföra våra tjänster samt användandet av de rengöringsmedel som förbrukas i verksamheten.

Alla medarbetare ska känna till och förstå vår Miljöpolicy samt arbeta för att den efterlevs. För att nå våra miljömål är följande områden prioriterade.

  • Miljöutbildning: Alla medarbetare genomgår en extern miljöutbildning för att få grundläggande kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor.
  • Kompetensutveckling: Alla medarbetare internutbildas kontinuerligt för att öka kunskap om hur vi på Crenova arbetar med miljö, kvalitet och hållbarhet.
  • Logistik: Vi ser löpande över hur vi på bästa sätt hanterar och minimerar våra transporter.
  • Inköp: Vi försöker så långt det är möjligt samarbeta med lokala leverantörer och använda miljömärkta produkter och tjänster.