Istock 974079490

MILJÖPOLICY

 

Crenova skall bedriva sin verksamhet i enlighet med lagar och föreskrifter på miljöområdet.

Crenova skall aktivt verka för att utförd städning skall ge en så liten påverkan på miljön som möjligt.

Crenovas mål är att ständigt utveckla verksamheter som positivt påverkar miljön gällande luft, vatten, avfallshantering och transporter samt att använda råvaror/produkter som minskar markföroreningar och sparar naturresurser.

 

0370-30 56 00